با فیوز فشار ضعیف آشنا شوید !

فیوز فشار ضعیف

فیوزهای فشار ضعیف چیست ؟

استاندارد ساخت :

  • فیوزهایی که رابط فیوز در آنها از نوع محدود کننده جریان و محفظه دار بوده و ظرفیت اسمی آنها از 6kvaکمتر نبوده وبرای حفاظت مدارهای جریان متناوب با فرکانس صنعتی که ولتاژ اسمی آنها از 1000ولت و مدارهای جریان مستقیم  که ولتاژ اسمی آنها از 1500 ولت تجاوز ننماید باید برابر استاندارد 3109 isiri یا iec 60269-1   طراحی،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.
  • فیوزهای صنعتی که باید فقط به وسیله افراد مجاز مورد استفاده قرار گیرد باید برابر استاندارد IEC 60296-1   وهم چنین رعایت مقررات تکمیلی مندرج در استاندارد های IEC 60269-2 وIEC 60 269-2-1 طراحی،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.
  • فیوزهایی که باید به وسیله افراد مجاز مورد استفاده قرار گیرد به گونه ای طراحی میشود که رابط فیوز قابل دسترسی است و صرفا باید توسط افراد مجاز به کار برده شود.
  • فیودهای مصارف خانگی و مشابه که ولتاژ اسمی آنها از 500 ولت متناوب و جریان اسمی آنها از 100 آمپر تجاوز نمیکند و ممکن است به وسیله افراد بدون مهارت مورد استفاده قرار گیرد باید برابر استاندارد IEC 60279-1 وهمچنین رعایت مقرارت تکمیلی مندرج در استاندارد های IEC 60269-3 و IEC 60269-3-1  طراحی ،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.
  • هماهنگی بین فیوزهای فشار ضعیف و کنتاکتورها و راه اندازهای موتور باید برابر راهنمای کاربری IEC 61459 و IEC TR 61459  صورت گیرد.
  • هماهنگی بین فیوزهای فشار ضعیف و کنتاکتورها و راه اندازهای موتور باید برابر راهنمای کاربری IEC 61459  و IEC TR 61459 صورت گیرد.

موارد استفاده از فیوز

فیوز ممکن است به عنوان وسیله حفاظتی در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد :

  1. به منظور حفاظت مدارهای الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار
  2. برای حفاظت تجهیزات و دستگاه ها در برابر اتصال کوتاه
  3. به منظور تامین ایمنی در صورت بروز اتصال کوتاه بین فاز و خنثی

آموزش

فشار ضعیففشار قویفیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *