ما بزرگترین فروشنده کلید اتوماتیک اشنایدر در ایران هستیم !

کلید اتوماتیک اشنایدر یکی از انواع تجهیزات حفاظت الکتریکی است که وظیفۀ آن به حداقل رساندن خطرات ناشی از جریان برق است. اگر میزان جریان برق از مقدار قابل تحمل سیم ها بیشتر شود این تجهیزات، مدار را قطع می کنند.

به همین دلیل زمانی می تواند کاربردی باشد که بر اساس اصول فنی و با طراحی مناسب مورد استفاده قرار گیرد؛ در غیر این صورت هنگام بروز اتصال کوتاه و یا اضافه جریان، نه تنها کاربردی نخواهد بود، بلکه به علت عدم قطع به موقع آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات و مدارها وارد می کند. بنابراین انتخاب نوع، مقدار اسمی و قدرت قطع وسایل حفاظتی در یک مدار، برای جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی، اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای اتفاق افتاده در سیستم الزامی است و ناظرین باید به آن توجه داشته باشند.

کلید اتوماتیک اشنایدر چیست و چه کاربردی دارد ؟

کلید اتوماتیک اشنایدر یکی از انواع تجهیزات حفاظت الکتریکی است که وظیفۀ آن به حداقل رساندن خطرات ناشی از جریان برق است. اگر میزان جریان برق از مقدار قابل تحمل سیم‌ها بیشتر شود این تجهیزات، مدار را قطع می‌کنند.

استفاده کلید بر اساس اصول فنی و با طراحی مناسب می‌تواند کاربردی و مفید باشد. در غیر این صورت هنگام بروز اتصال کوتاه و یا اضافه جریان به علت عدم قطع به موقع آسیب‌های جبران ناپذیری به تجهیزات و مدار‌ها وارد می‌کند.

به صورت کلی کلید اتوماتیک کمپکت یا MCCB حساسیت در برابر حرارت و جریان الکترومغناطیسی از انواع تجهیزات الکتریکی حفاظت می‌کند.

ما فروشنده کلید اتوماتیک اشنایدر هستیم !

به دنبال خرید کلید اتوماتیک اشنایدر هستید ؟ کافیست برای ما یک پیامک خالی ارسال کنید و یا مستقیما با ما تماس بگیرید !

کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک چیست ؟

از قابلیت‌های کلید اتوماتیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اضافه بار: در صورت ایجاد حرارت بین عایق و هادی به دلیل اضافه بار و با ادامه پیدا کردن این شرایط باعث ایجاد اتصال کوتاه در مدار خواهد شد (حرارت تابعی از مربع جریان خط، مقاومت هادی و زمان عبور جریان هستند.).

اتصال کوتاه مدار: تنها با قطع مدار اتصال کوتاه قابل کنترل است که در این حالت کلید اتوماتیک پس ازتشخیص اتصال کوتاه سریعاً جریان مدار را متوقف کرده و از ایجاد آسیب‌های عمده جلوگیری می‌کند.

اتصال به زمین: شایع‌ترین نوع خطا در سیستم‌های ولتاژ پایین (۶۰۰ ولت یا کمتر) اتصال کوتاه فاز به زمین است. معمولاً جریان‌های خطای زمین به اندازۀ کافی بزرگ نیستند که توسط کلید اتوماتیک قابل شناسایی باشند. در این حالت ماژولی بنام ماژول حفاظت زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.